เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2567

วันที่: 30 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด
เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2567 30 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2566 20 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2566 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2566 30 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2566 16 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2565 15 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2565 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2565 11 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2565 03 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 11 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2564 09 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2564 20 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 13 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2563 22 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563 23 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2563 28 มกราคม 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2562 02 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562 13 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561 29 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2561 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 14 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 08 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 15 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 04 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2559 21 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2559 22 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2559 01 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2558 07 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2558 01 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2557 13 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2556 06 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่: 11 มกราคม 2565

เวลา: Golden Land Property Development PLC

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่: 12 มกราคม 2564

เวลา: Golden Land Property Development PLC

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 24 เมษายน 2555

เวลา: Meeting Room, 38th Floor, Sathorn Square Office Tower

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่: 28 เมษายน 2554

เวลา: Four Seasons Hotel

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วันที่: 29 เมษายน 2553

เวลา: JW Marriott Hotel

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.