ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ 1,500 ล้านบาท
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ FPT.IR@frasersproperty.com
โทรศัพท์ 02-483-0429, 02-483-0430

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563

สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
GOLD252A 1,500 24 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2568 5 2.28% ทุกหกเดือน

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-296-5557, 02- 296-4808, 02-296-2000 ต่อ 50544

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Tโทร : 02-296-5557, 02- 296-4808, 02-296-2000 ต่อ 50544

ประเภท สถาบันจัดอันดับเครดิต อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต วันที่รายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A Stable 25 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A Stable 20 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A Stable 14 ต.ค. 2564 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A- Stable 16 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A- Stable 17 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A- Stable 11 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. A- Stable 17 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. BBB+ Positive 01 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. BBB+ Stable 24 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS Rating Co., Ltd. BBB+ Stable 07 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.