งบการเงิน 2567

Q2

ขนาดไฟล์: 455 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2567

Q1

ขนาดไฟล์: 902 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2566

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.60 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2566

Q3

ขนาดไฟล์: 1.02 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2566

Q2

ขนาดไฟล์: 794 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2566

Q1

ขนาดไฟล์: 991 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2565

รายปี

ขนาดไฟล์: 11.84 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2565

Q3

ขนาดไฟล์: 23.37 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2565

Q2

ขนาดไฟล์: 8.28 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2565

Q1

ขนาดไฟล์: 1.09 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2564

รายปี

ขนาดไฟล์: 12.86 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2564

Q3

ขนาดไฟล์: 718 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2564

Q2

ขนาดไฟล์: 1000 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2564

Q1

ขนาดไฟล์: 889 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2563

รายปี

ขนาดไฟล์: 14.20 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2563

Q3

ขนาดไฟล์: 1.04 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2563

Q2

ขนาดไฟล์: 900 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2563

Q1

ขนาดไฟล์: 951 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2562

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.78 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2562

Q3

ขนาดไฟล์: 1.23 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2562

Q2

ขนาดไฟล์: 1.36 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2562

Q1

ขนาดไฟล์: 932 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2561

รายปี

ขนาดไฟล์: 2.22 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2561

Q3

ขนาดไฟล์: 1.02 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2561

Q2

ขนาดไฟล์: 1000 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2561

Q1

ขนาดไฟล์: 466 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2560

รายปี

ขนาดไฟล์: 3.28 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2560

Q2

ขนาดไฟล์: 511 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2560

Q1

ขนาดไฟล์: 478 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2559

รายปี

ขนาดไฟล์: 871 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2559

Q3

ขนาดไฟล์: 1.03 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2559

Q2

ขนาดไฟล์: 518 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2559

Q1

ขนาดไฟล์: 517 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2558

รายปี

ขนาดไฟล์: 844 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2558

Q3

ขนาดไฟล์: 605 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2558

Q2

ขนาดไฟล์: 724 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2558

Q1

ขนาดไฟล์: 675 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2557

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.40 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2557

Q3

ขนาดไฟล์: 468 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2557

Q2

ขนาดไฟล์: 455 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2557

Q1

ขนาดไฟล์: 410 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2556

รายปี

ขนาดไฟล์: 812 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2556

Q3

ขนาดไฟล์: 533 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2556

Q2

ขนาดไฟล์: 516 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2556

Q1

ขนาดไฟล์: 744 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2555

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.11 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2555

Q3

ขนาดไฟล์: 778 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2555

Q2

ขนาดไฟล์: 767 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2555

Q1

ขนาดไฟล์: 702 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2554

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.22 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2554

Q3

ขนาดไฟล์: 1012 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2554

Q2

ขนาดไฟล์: 1004 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2554

Q1

ขนาดไฟล์: 944 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2553

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.22 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2553

Q3

ขนาดไฟล์: 935 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2553

Q2

ขนาดไฟล์: 919 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2553

Q1

ขนาดไฟล์: 844 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2552

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.30 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2552

Q3

ขนาดไฟล์: 904 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2552

Q2

ขนาดไฟล์: 885 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2552

Q1

ขนาดไฟล์: 774 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2551

รายปี

ขนาดไฟล์: 1.26 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2551

Q3

ขนาดไฟล์: 766 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2551

Q2

ขนาดไฟล์: 757 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงิน 2551

Q1

ขนาดไฟล์: 672 KB.

ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.