ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
234,300
% เปลี่ยนแปลง
-0.59

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 19.68 MB.

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 3.72 MB.

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 2.00 MB.

รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 2.34 MB.

รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 2.32 MB.

รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 6.61 MB.

รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์: 2.01 MB.

รายงานประจำปี 2554

ขนาดไฟล์: 11.45 MB.

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.