ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.40
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
234,300
% เปลี่ยนแปลง
-0.59

แบบฟอร์ม 56-1 2561

ขนาดไฟล์: 6.78 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2560

ขนาดไฟล์: 7.07 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2559

ขนาดไฟล์: 7.03 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2558

ขนาดไฟล์: 7.00 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2557

ขนาดไฟล์: 6.51 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2556

ขนาดไฟล์: 3.23 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2555

ขนาดไฟล์: 1.88 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2554

ขนาดไฟล์: 1.36 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2553

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2552

ขนาดไฟล์: 1.17 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2551

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

แบบฟอร์ม 56-1 2550

ขนาดไฟล์: 2.08 MB.

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.