ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 6.55 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.55 - 6.55

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.