รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 11 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2564 09 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2564 20 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 13 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2563 22 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563 23 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2563 28 มกราคม 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2562 02 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562 13 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561 29 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2561 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 14 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 08 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 15 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 07-13 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2559 21 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2559 22 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2559 01 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2558 07 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2558 01 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2557 13 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2556 06 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.