นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานอำนวยการ

ปี 2562 นับเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success) ตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงปีนี้จะต้องเผชิญความท้าทาย จากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ แต่บริษัทฯ ก็ยังคง สามารถสร้างความสำเร็จ และเดินหน้าต่อยอดความเข้มแข็ง ทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้


  1. บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้กว่า 17,300 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2,180 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจาก ยอดขายโครงการที่อยู่อาศัย สำหรับรายได้จากค่าเช่าโครงการ อาคารสำนักงานยังคงเติบโตขึ้นเป็นอย่างดี ยอดผู้เช่าในแต่ละ อาคาร รวมถึงอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ บริหารล้วนเป็นที่น่าพอใจ
  2. บริษัทฯ เปิดโครงการที่อยู่อาศัย 20 โครงการ มูลค่ากว่า 21,300 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้จากยอดขายกว่า 15,500 ล้านบาท โดยในปีนี้มีการเปิดขายโครงการต่างจังหวัด หลายโครงการ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับจากผู้ที่ต้องการ ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
  3. อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานทั้งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของ อันได้แก่อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึงร้อยละ 99 และอาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ สามารถทำสถิติราคาค่าเช่าสูงเป็นสถิติของ ประเทศที่ตารางเมตรละ 1,500 บาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ที่จะเป็นปัจจัย หนุนในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ให้เกิดความไว้วางใจ ของผู้เช่าอาคาร และนำไปสู่การตัดสินใจในการเช่าอาคาร ต่อไปในอนาคต
  4. บริษัทฯประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการของ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ (งานเปิดศูนย์การค้าในวันที่ 20 กันยายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรมและที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมโดยที่ศูนย์การค้า ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนเป็น Talk of the Town ดึงดูด ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้มาแวะชม โดยมี traffic เฉลี่ยมากกว่าที่คาด ซึ่งช่วยสร้างยอดจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้เช่า ร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าได้สูงเกินความคาดหมาย
  5. บริษัทฯ ได้ลงทุนในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าทั้งส่วนของโครงการ เชิงที่อยู่อาศัย โครงการเชิงพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงาน
  6. บริษัทฯ ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคารทันสมัย ตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

    ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้น จะต้อง มีปัจจัยที่เข้มแข็งจากภายในเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการให้ ความร่วมแรงร่วมใจและการให้การสนับสนุนเต็มที่จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้เช่า รวมทั้งการร่วมมือสนับสนุนอย่างเชื่อมั่นจากคู่ค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้บริการทุกภาคส่วน ในฐานะประธานอำนวยการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา และผมขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะยืนหยัดในการก้าว ไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศอย่างยั่งยืน

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.