ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-


นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานอำนวยการ

ปี 2561 ผ่านพ้นไปกับความมุ่งมั่น ความอุตสาหะ และ ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำมาซึ่งความ สำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างกำไรสูงต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้า สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งสร้างความสำเร็จ ในมิติต่างๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนี้


  1. ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ สามารถ ทำรายได้กว่า 15,796 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจาก ยอดขายโครงการที่อยู่อาศัย และค่าเช่าโครงการอาคาร สำนักงาน เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ร้อยละ 29 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,101 ล้านบาท เติบโตขึ้น ร้อยละ 76
  2. บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่อยู่อาศัย 19 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับ ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ อาศัยให้ดีขึ้น ส่งผลให้โครงการที่อยู่อาศัยของโกลเด้นแลนด์ได้รับ การตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม เห็นได้จากหลายโครงการ ที่มียอดจองเต็มหลังจากเปิดขายภายใน 2 วันแรก รวมทั้งการ เปิดโครงการต่างจังหวัดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน
  3. บริษัทฯ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการสร้างแบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันนี้แบรนด์ ของ โกลเด้นแลนด์ ได้เป็นที่รับรู้และได้รับความนิยมในวงกว้างขึ้น โดยมียอดไลค์ และติดตาม เกิน 900,000 สะท้อนให้เห็นถึง ความนิยมของแบรนด์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน ความคุ้มค่าของราคาบ้าน จนแม้แต่สำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจ ซื้อบ้านโครงการของที่อื่นๆ ต้องแวะมาดูเปรียบเทียบกับโครงการ ของโกลเด้นแลนด์
  4. อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานทั้งที่บริษัทฯ เป็น ผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของ อันได้แก่ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง อาคารสาทรสแควร์ และ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ล้วนแต่มีอัตราการเช่าพื้นที่ สูงกว่าร้อยละ 95 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหาร จัดการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ที่จะเป็นปัจจัยหนุนในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ให้เกิดความไว้วางใจของ ผู้เช่าอาคาร และนำไปสู่การตัดสินใจในการเช่าอาคารต่อไป ในอนาคต
  5. การก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์คืบหน้า ไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการ ภายในปี 2562 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการมิกซ์ยูสมูลค่า ประมาณ 9,000 ล้านบาท บนหัวมุมถนนพระรามที่ 4- พญาไท ประกอบด้วย 1. โซนรีเทล 2. โซนอาคารสำนักงาน 3. โซนพักอาศัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนทำทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดินสามย่านตรงเข้าสู่อาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้แก่ผู้ใช้บริการอาคารยิ่งขึ้น
  6. บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบ SAP HANA ภายใต้ โครงการ GOLD Pro โดยระบบนี้สามารถรองรับข้อมูลปริมาณ ขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ GOLD Pro จนพร้อมใช้งานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานี้
  7. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการสำรวจนายจ้างดีเด่น (Best Employer Thailand 2018) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน โดยใช้ผลสำรวจสร้างแผนการดูแลพนักงานเพื่อตอบสนอง ความต้องการ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยพนักงาน ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจในปีนี้ บริษัทฯ มีคะแนนดัชนีความผูกพัน ของพนักงาน (Employment Index) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในประเทศไทย

    ความสำเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้และวันข้างหน้าจะเกิดขึ้น ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน ในฐานะ ประธานอำนวยการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านสำหรับการสนับสนุนที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ เสมอมา ท้ายสุดนี้ ผมขอให้คำมั่นว่าเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาด อสังหาริมทรัพย์ของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.