นายวันชัย ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ

สำหรับปี 2562 เป็นปีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจาก ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์จากการ เพิ่มกำแพงภาษีการค้าตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เองได้ปรับตัว ด้วยการใช้กลยุทธ์การเติบโตอย่างระมัดระวัง เช่น การปรับลดงบประมาณการซื้อที่ดิน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยปีนี้ แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยมาตรการการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกของรัฐบาล การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแล สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับจากลูกค้า ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง

ในส่วนภาคธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ายังคงมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของอัตราค่าเช่าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและอัตราพื้นที่ว่างยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในส่วนค่าเช่า พื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอของบริษัทฯ ที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ สามารถทำราคาค่าเช่าได้สูงอย่างต่อเนื่อง

ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาองค์กร สร้างคุณค่าต่อสังคมไทย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลการกำกับกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.