ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 16:37

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.50 ปริมาณซื้อขาย: 37,727,100
เปลี่ยนแปลง: +0.05 % เปลี่ยนแปลง: +0.53
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.40 - 9.85 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 5.00 - 9.85

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.