ปรับปรุงเมื่อ: 21 มีนาคม 2561 16:35

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.90 ปริมาณซื้อขาย: 1,690,800
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.90 - 10.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.60 - 10.60

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.