ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 16:39

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.20 ปริมาณซื้อขาย: 669,000
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.61
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.20 - 8.30 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.40 - 10.00

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.