ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 12:29

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.35 ปริมาณซื้อขาย: 2,082,500
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +1.21
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.15 - 8.35 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.60 - 11.50

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.