ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2561 15:18

ชื่อย่อหุ้น: GOLD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 10.90 ปริมาณซื้อขาย: 2,686,500
เปลี่ยนแปลง: +0.20 % เปลี่ยนแปลง: +1.87
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 11.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 7.70 - 11.50

 

Chart Type
ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.