บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2561

เวลา: 01:03:01 นาที

เว็บแคสต์ วันที่ เวลา ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561 29 พฤศจิกายน 2561 01:03:01 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2561 14 สิงหาคม 2561 49:56 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 14 พฤษภาคม 2561 01:03:54 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 01:10:56 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 08 ธันวาคม 2560 57:00 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 15 สิงหาคม 2560 54:23 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 20:38 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 36:28 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2559 21 พฤศจิกายน 2559 48:12 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2559 22 สิงหาคม 2559 01:08:30 นาที ดูวิดิโอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2559 01 มิถุนายน 2559 46:57 นาที ดูวิดิโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 24 เมษายน 2555

เวลา: Meeting Room, 38th Floor, Sathorn Square Office Tower

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่: 28 เมษายน 2554

เวลา: Four Seasons Hotel

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วันที่: 29 เมษายน 2553

เวลา: JW Marriott Hotel

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.