ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
275,700
% เปลี่ยนแปลง
-
เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2563 ถึง 03 กรกฎาคม 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08/06/2563 ถึง 19/06/2563)
8.40 8.45 8.40 8.40 4,728,000 39,719,045
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/05/2563 ถึง 05/06/2563)
7.90 8.45 7.85 8.40 9,888,700 82,862,245
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03/07/2563 8.45 8.45 8.45 8.45 275,700 2,329,665
02/07/2563 8.45 8.45 8.45 8.45 126,100 1,065,545
01/07/2563 8.45 8.50 8.45 8.45 49,700 420,020
30/06/2563 8.50 8.50 8.45 8.45 1,042,800 8,812,665
29/06/2563 8.45 8.50 8.40 8.45 1,021,600 8,632,560
26/06/2563 8.45 8.50 8.40 8.45 8,166,200 69,051,130
25/06/2563 8.45 8.45 8.40 8.40 89,200 751,335
24/06/2563 8.45 8.45 8.40 8.40 91,000 766,595
23/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.45 411,800 3,474,980
22/06/2563 8.45 8.45 8.40 8.40 391,700 3,293,550
19/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 2,575,300 21,635,570
18/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 235,700 1,979,890
17/06/2563 8.40 8.40 8.40 8.40 580,000 4,872,000
16/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.45 172,400 1,448,770
15/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 102,100 857,650
12/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 94,800 796,380
11/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 293,800 2,467,950
10/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 129,800 1,090,350
09/06/2563 8.40 8.40 8.40 8.40 326,100 2,739,240
08/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 218,000 1,831,245
05/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 258,900 2,174,765
04/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 507,000 4,263,585
02/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.40 261,700 2,201,190
01/06/2563 8.40 8.45 8.40 8.45 268,800 2,261,135

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.