เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 02 สิงหาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/07/2564 ถึง 15/07/2564)
6.55 6.55 6.55 6.55 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/06/2564 ถึง 01/07/2564)
6.55 6.55 6.55 6.55 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02/08/2564 - - - - 0 0
30/07/2564 - - - - 0 0
29/07/2564 - - - - 0 0
27/07/2564 - - - - 0 0
23/07/2564 - - - - 0 0
22/07/2564 - - - - 0 0
21/07/2564 - - - - 0 0
20/07/2564 - - - - 0 0
19/07/2564 - - - - 0 0
16/07/2564 - - - - 0 0
15/07/2564 - - - - 0 0
14/07/2564 - - - - 0 0
13/07/2564 - - - - 0 0
12/07/2564 - - - - 0 0
09/07/2564 - - - - 0 0
08/07/2564 - - - - 0 0
07/07/2564 - - - - 0 0
06/07/2564 - - - - 0 0
05/07/2564 - - - - 0 0
02/07/2564 - - - - 0 0
01/07/2564 - - - - 0 0

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.