ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด
8.45
เปลี่ยนแปลง
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
434,100
% เปลี่ยนแปลง
-
เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2562 ถึง 06 ธันวาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08/11/2562 ถึง 21/11/2562)
8.45 8.50 8.40 8.40 13,887,300 117,254,725
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09/10/2562 ถึง 07/11/2562)
8.50 8.50 8.40 8.45 5,414,700 45,794,430
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/12/2562 8.45 8.45 8.35 8.45 434,100 3,644,875
04/12/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 93,800 787,930
03/12/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 110,500 931,955
02/12/2562 8.40 8.45 8.40 8.45 94,000 789,730
29/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 114,400 963,600
28/11/2562 8.40 8.45 8.40 8.45 160,000 1,344,025
27/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 47,100 396,315
26/11/2562 8.40 8.45 8.40 8.45 56,700 477,585
25/11/2562 8.40 8.45 8.40 8.45 46,900 394,510
22/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.40 241,400 2,028,515
21/11/2562 8.40 8.45 8.40 8.40 74,500 626,535
20/11/2562 8.50 8.50 8.40 8.40 161,300 1,359,235
19/11/2562 8.40 8.45 8.40 8.45 120,900 1,020,220
18/11/2562 8.40 8.50 8.40 8.45 533,100 4,500,155
15/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.40 538,800 4,537,840
14/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 1,729,200 14,607,360
13/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 4,073,500 34,417,520
12/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 2,326,200 19,643,500
11/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 2,325,500 19,621,260
08/11/2562 8.45 8.45 8.40 8.45 2,004,300 16,921,100
07/11/2562 8.50 8.50 8.45 8.45 318,900 2,694,765
06/11/2562 8.50 8.50 8.40 8.45 178,100 1,505,750
05/11/2562 8.50 8.50 8.45 8.50 53,200 450,100
04/11/2562 8.45 8.50 8.40 8.45 309,100 2,612,640
01/11/2562 8.45 8.50 8.45 8.45 25,200 213,155

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.