นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2559 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้ตามเป้า และถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ รวมไปถึงยอดเช่าพื้นที่สำนักงานโครงการแห่งใหม่อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ก็ยังเติบโตไปในทางที่ดี

หลังจากปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด มาเป็นพันธมิตรในการสร้างความแข็งแกร่งทางเงินทุน ทำให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งเป็นแนวทางรับรู้รายได้หลัก โดยปี 2559 บริษัทฯ มียอดโอนอยู่ที่ 9,807 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 34 นอกจากโครงการแนวราบ บริษัทฯ ได้เดินหน้าลงทุนในโครงการเชิงพาณิชยกรรมแห่งใหม่บริเวณหัวมุมถนนพระราม 4 – พญาไท ภายใต้ชื่อสามย่านมิตรทาวน์

นอกจากนั้น การเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น จากภาพรวมของผลการดำเนินงานและศักยภาพทางการเงินก็ทำให้สถาบันทริสเรตติ้ง ปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการลงทุนของบริษัทฯ ขึ้นเป็น BBB+/Stable นับเป็นบริษัทที่มีเครดิตสูงเป็นอันดับ 5 ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าแนวทางการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะนำพาบริษัทไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแน่นอน

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.