นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2560 เป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความเติบโตให้สูงต่อเนื่อง หลังจากบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมมาตลอดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปี 2555 และเมื่อปี 2559 บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ระดับหมื่นล้านบาทได้สำเร็จ โดยปีนี้เป็นปีที่น่าพอใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นตัวก็ตาม

หลังการเข้ามาถือหุ้นของกลุ่มเฟรเซอร์ส ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำองค์ความรู้และความชำนาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลมาเพิ่มมูลค่าให้กับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT) รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการใหม่ เช่น สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งปัจจุบันโครงการก็คืบหน้าตามแผนการที่กำหนดไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงการเชิงพาณิชย-กรรมให้มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และดึงดูดบริษัทชั้นนำนานาชาติมาเป็นผู้ใช้บริการซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง บริษัทฯ จึงตั้งเป้าให้ทุกอาคารภายใต้การบริหารผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) โดยปัจจุบันนี้ อาคารสาทร สแควร์และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในระดับ Gold เรียบร้อยแล้ว

ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าเราจะทุ่มเทกำลังและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงของประเทศ พร้อมกันกับการเป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.