นายวันชัย ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ

ปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำผลงานได้ตามเป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของรายได้ที่บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับหมื่นล้านได้สำเร็จ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ตามแผนที่วางไว้ โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และโครงการเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ของบริษัทฯ คือ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับสภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ความชัดเจนในการขยายแนวรถไฟฟ้าและโครงข่ายคมนาคมออกสู่นอกเมือง ได้ส่งผลให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในส่วนของภาคธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า อัตราค่าเช่ายังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และผมขอยืนยันในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล และมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านต่อไป

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.